Apklausa dėl Palangos kino teatro „Naglis“ atkūrimo vizijos

film-reel.jpg

Palangos kino teatras „Naglis“ – seniausias veikiantis valstybinis kino teatras Lietuvoje. Pastatytas 1959 m., jis iki šiol nebuvo renovuotas. Šiuo metu Lietuvos kino centras, bendradarbiaudamas su programa „Kurk Lietuvai“ bei Palangos miesto savivaldybe, rengia projektą, kuriuo siekiama atgaivinti šį kultūros objektą. 

Jo tikslas – kino teatrą „Naglis“ paversti kino kultūros sklaidos ir traukos centru Klaipėdos regione, atsižvelgiant į šio regiono kultūros paslaugų vartotojų poreikius bei kultūros politikos strategiją. Kultūros paslaugų vartotojų Palangoje nuomonė labai svarbi kuriant kino teatro atgaivinimo viziją, tad kviečiame visus užpildyti apklausą. Jos nuoroda yra čia. Apklausa vykdoma iki birželio 10 d. Kontaktai klausimams, pasiūlymams ir komentarams apačioje.

Kontekstas:

Kultūra dabartiniame pasaulyje tampa vis svarbesniu elementu ne tik telkiant bendruomenes, bet ir kaip reikšmingas ekonomikos augimo veiksnys, tačiau nepaisant šio sektoriaus svarbos šalies gerbūviui, kol kas realaus dėmesio jam vis dar trūksta. Lietuvoje itin netolygus kultūrinių paslaugų prieinamumas, o jų ištekliai dažnu atveju sutelkti šalies sostinėje. Šios tendencijos matomos ir Klaipėdos regione. Norsregionas ir patrauklus geografiškai, jame vystomas turizmas, tačiau čia veikia tie patys mechanizmai: trūksta kultūros paslaugų įvairovės, beveik nėra kino kultūros centrų. Be to, šiam regionui būdingas ir sezoniškumas, kuris stipriai įtakoja ir kultūrinių paslaugų svyravimus ar net jų trūkumą ne sezono metu. Šias problemas būtų galima spręsti aktualizuojant regione esančius kultūrinius objektus.

Projekto „Kultūros objektų įveiklinimas regionuose“ objektas – kino teatras „Naglis“, esantis Palangoje. Nusprendus likviduoti valstybinę bendrovę „Lietuvos kinas“, jai priklausantis kino teatro pastatas artimiausiu metu turėtų būti perduotas Lietuvos kino centrui, tad dabar gera proga strategiškai pažiūrėti į šio kultūrinio objekto įveiklinimą ir parengti koncepciją, kuri ne tik padėtų rasti visoms suinteresuotoms šalims priimtiną sprendimą, bet ir leistų prisidėti prie Klaipėdos regiono, kaip kultūros traukos centro, pozicijų stiprinimo.

Šių metų balandžio mėnesį projekto rėmuose parengta esamos situacijos analizė patvirtino šias problemas ir išryškino sprendimų kompleksiškumą. Atsižvelgiant į šio kultūrinio objekto kontekstą, išskiriami trys pagrindiniai aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti, norint sukurti prasmingą įveiklinimo koncepciją kino teatrui „Naglis“:

Pirma, jis yra seniausias vis dar veikiantis valstybei priklausantis kino teatras, kuris po UAB „Lietuvos kinas“ likvidavimo perduodamas Lietuvos kino centrui, vykdančiam kino kultūros politiką, todėl šis objektas turi būti traktuojamas kaip strateginis valstybės kultūros objektas.
Antra, kino teatras „Naglis“ yra Klaipėdos regione, kuriam būdingas kultūros, ir ypač kino, paslaugų neprieinamumas, tad būtina reaguoti į regiono kontekstą ir gyventojų poreikius ir šį objektą traktuoti kaip regioninės kultūros infrastruktūros elementą.
Trečia, jis yra viename iš didžiausią cirkuliaciją turinčių Lietuvos kurortų – Palangoje, tad šis objektas turi būti traktuojamas kaip didelį kultūrinio turizmo potencialą turintis objektas.
 

Papildoma informacija:

Ši viešoji konsultacija yra dalis „Kurk Lietuvai“ programos rėmuose vykdomo projekto „ Kultūros objektų įveiklinimasregionuose: koncepcijos parengimas Palangos kino teatrui „Naglis“, įgyvendinamas Lietuvos kino centre. Visą su projektu susijusią informaciją galima rasti projekto svetainėje (nuoroda čia).

Kontaktai:

Projekto vadovė Giedrė Simanauskaitė: giedre.simanauskaite@kurklt.lt